V začiatkoch kariéry Mileny Dvorskej nič nenasvedčovalo tomu, že jej život sa zmení na veľké utrpenie

2/55 V začiatkoch kariéry Mileny Dvorskej nič nenasvedčovalo tomu, že jej život sa zmení na veľké utrpenie Zdroj: archív