Jamrichove vyznanie v knihe hostí v rodnom dome Ľudovíta Štúra v Uhrovci.
Zdieľať fotku

20/29 Jamrichove vyznanie v knihe hostí v rodnom dome Ľudovíta Štúra v Uhrovci. Zdroj: archív