Dara je pasé, Jasmina je kráľovná.

25/25 Dara je pasé, Jasmina je kráľovná. Zdroj: Instagram P.R.V.