Politikom vraj bez žien nejdú domáce práce ani sa nevedia dobre obliecť.
Zdieľať fotku

13/28 Politikom vraj bez žien nejdú domáce práce ani sa nevedia dobre obliecť. Zdroj: Peter Brenkus