Andrej Braxatoris: Chudobný študent prijal umelecký pseudonym Sládkovič.

13/13 Andrej Braxatoris: Chudobný študent prijal umelecký pseudonym Sládkovič. Zdroj: Archív