Rodina pokope: Na zápase fandili nielen Nikolas a mama, ale aj starí rodičia.

4/13 Rodina pokope: Na zápase fandili nielen Nikolas a mama, ale aj starí rodičia. Zdroj: Robo Hubáč