Petra sa zapája do rôznych aktivít, ktoré sa konajú v liečebni.

3/28 Petra sa zapája do rôznych aktivít, ktoré sa konajú v liečebni. Zdroj: Vlado Benko jr.