SOKYNE V LÁSKE Vieru Strniskovú, vľavo, a Soňu Valentovú neraz na javisku režíroval Pavol Haspra, hore vľavo.
Zdieľať fotku

20/20 SOKYNE V LÁSKE Vieru Strniskovú, vľavo, a Soňu Valentovú neraz na javisku režíroval Pavol Haspra, hore vľavo. Zdroj: archív SND