Jamrichove vyznanie v knihe hostí v rodnom dome Ľudovíta Štúra v Uhrovci.
Zdieľať fotku

31/58 Jamrichove vyznanie v knihe hostí v rodnom dome Ľudovíta Štúra v Uhrovci. Zdroj: archív