Nezameniteľný hlas: Stano Dančiak nahovoril aj rozprávkový seriál o zbojníkovi Jurošíkovi.

4/23 Nezameniteľný hlas: Stano Dančiak nahovoril aj rozprávkový seriál o zbojníkovi Jurošíkovi. Zdroj: RTVS