Istý čas žil Laco Ďurkovič v strednej Amerike.

10/16 Istý čas žil Laco Ďurkovič v strednej Amerike. Zdroj: archív L.Ď.