Pán učiteľ: Laco Ďurkovič sa dal na učiteľskú dráhu v jednej z najnebezpečnejších lokalít na svete.

12/16 Pán učiteľ: Laco Ďurkovič sa dal na učiteľskú dráhu v jednej z najnebezpečnejších lokalít na svete. Zdroj: archív L.Ď.