Lenka Slaná bola prvou porotkyňou Slovensko hľadá SuperStar

3/10 Lenka Slaná bola prvou porotkyňou Slovensko hľadá SuperStar Zdroj: archív