Brunetka bola hospitalizovaná takmer tri mesiace.
Zdieľať fotku

26/46 Brunetka bola hospitalizovaná takmer tri mesiace. Zdroj: Vlado Benko jr.