Neverím, že ju mám: Tvrdil aj po návrate slovenský rekordér.

5/5 Neverím, že ju mám: Tvrdil aj po návrate slovenský rekordér. Zdroj: RASTISLAV HRÍBIK