Monika Beňová a Fedor Flašík: 11 rokov spolu.

9/38 Monika Beňová a Fedor Flašík: 11 rokov spolu. Zdroj: MICHAL SMRČOK