Lásku k fotografii cítiť z každého jeho diela.

5/9 Lásku k fotografii cítiť z každého jeho diela. Zdroj: Jojo Samek