Lásku k fotografii cítiť z každého jeho diela.

7/9 Lásku k fotografii cítiť z každého jeho diela. Zdroj: Jojo Samek