Obývačka: Veľkorysý svetlý priestor.

2/10 Obývačka: Veľkorysý svetlý priestor. Zdroj: Dávid Duducz