Lukáš Adamec: Pre rodinu zabezpečil nové bývanie. Rodinný dom za Bratislavou.

8/10 Lukáš Adamec: Pre rodinu zabezpečil nové bývanie. Rodinný dom za Bratislavou. Zdroj: foto David Duducz