Martin Balaďa má na bruchu vytetovaný nemecký názov Petržalky.

3/37 Martin Balaďa má na bruchu vytetovaný nemecký názov Petržalky. Zdroj: FACEBOOK