S manželom, operným spevákom Martinom Malachovským na Bratislavskom bále.
Zdieľať fotku

32/37 S manželom, operným spevákom Martinom Malachovským na Bratislavskom bále. Zdroj: Miro Miklas, Život