Rozvod sa mal začať už o deviatej, no čakalo sa, kým v miestnosti skončí predchádzajúce pojednávanie.

2/13 Rozvod sa mal začať už o deviatej, no čakalo sa, kým v miestnosti skončí predchádzajúce pojednávanie. Zdroj: LUCIA ŠPAŇÚROVÁ