Vydržalo im to: Aj keď jej rodičia so Zahradníkom, starším o pätnásť rokov, nesúhlasili, chodila s ním tri roky.

13/14 Vydržalo im to: Aj keď jej rodičia so Zahradníkom, starším o pätnásť rokov, nesúhlasili, chodila s ním tri roky. Zdroj: Archív