Imrich Béreš odovzdáva cenu

1/16 Imrich Béreš odovzdáva cenu Zdroj: Slovenka roka, internet