Na snimke Marian Geisberg pocas poslednej rozlucky so zosnulym hercom Jurajom Slezackom.
Zdieľať fotku

8/17 Na snimke Marian Geisberg pocas poslednej rozlucky so zosnulym hercom Jurajom Slezackom. Zdroj: JURAJ ROSCAK