Stephen Hawking († 76): Prežil úžasný a inšpirujúci život.

2/20 Stephen Hawking († 76): Prežil úžasný a inšpirujúci život. Zdroj: Internet