V prípade vojnového konfliktu sa všetky otvory zapečatia betónovými blokmi.
Zdieľať fotku

8/26 V prípade vojnového konfliktu sa všetky otvory zapečatia betónovými blokmi. Zdroj: Internet