Ochutnávka z Londýna: Na predajnej výstave Hat Week Exhibition 2018 sa zišlo 130 klobučníkov z tridsiatich krajín. Košičanka tam nemohla chýbať.

10/11 Ochutnávka z Londýna: Na predajnej výstave Hat Week Exhibition 2018 sa zišlo 130 klobučníkov z tridsiatich krajín. Košičanka tam nemohla chýbať. Zdroj: Rudolf Felšoci