Spúšť: Okrem zvyškov zničeného interiéru sa o skazu vnútri sanatória pričinili „aktívni návštevníci“, ktorí po sebe zanechali nasprejované čarbanice.
Zdieľať fotku

3/6 Spúšť: Okrem zvyškov zničeného interiéru sa o skazu vnútri sanatória pričinili „aktívni návštevníci“, ktorí po sebe zanechali nasprejované čarbanice. Zdroj: Archív SGH