Bývalé sanatórium Wienerwald: Leží v Dolnom Rakúsku. Pred sto rokmi si v ňom liečil pľúca Franz Kafka a cez druhú svetovú vojnu v ňom prichádzali na svet nelegitímne deti nacistov.
Zdieľať fotku

5/6 Bývalé sanatórium Wienerwald: Leží v Dolnom Rakúsku. Pred sto rokmi si v ňom liečil pľúca Franz Kafka a cez druhú svetovú vojnu v ňom prichádzali na svet nelegitímne deti nacistov. Zdroj: Archív SGH