Exponáty: Nadšenci zriadili v budove pri tisovskej stanici malé múzeum.

4/9 Exponáty: Nadšenci zriadili v budove pri tisovskej stanici malé múzeum. Zdroj: Jana Čavojská