Prvá obeť: Jozef Psotka vystúpil na Everest ako v tom čase najstarší na svete bez doplnkového kyslíka

25/39 Prvá obeť: Jozef Psotka vystúpil na Everest ako v tom čase najstarší na svete bez doplnkového kyslíka Zdroj: Jarýk Stejskal