Našiel sa vo výškach: Pre Juraja Kardhordóa mala byť Manaslu štvrtá dosiahnutá osemtisícovka.

3/39 Našiel sa vo výškach: Pre Juraja Kardhordóa mala byť Manaslu štvrtá dosiahnutá osemtisícovka. Zdroj: Milan Vranka