Na výstave: Splašky nenávisti, frustrácie a špiny v bielych rámoch.

2/11 Na výstave: Splašky nenávisti, frustrácie a špiny v bielych rámoch. Zdroj: Dávid Duducz