Snímka z filmu Vratné lahve, ktorý pre spor otca so synom takmer nevznikol.
Zdieľať fotku

24/24 Snímka z filmu Vratné lahve, ktorý pre spor otca so synom takmer nevznikol. Zdroj: SPI INTERNATIONAL