Popritom synovi sa Oli venuje aj iným deťom.

10/10 Popritom synovi sa Oli venuje aj iným deťom. Zdroj: Archív