Markizácka moderátorka Miriam Kalisová sa najnovšie pokúša zaujať takto.

41/78 Markizácka moderátorka Miriam Kalisová sa najnovšie pokúša zaujať takto. Zdroj: INSTAGRAM