Stratenská Píla: Začiatok vodného diela Palcmanská Maša.

15/15 Stratenská Píla: Začiatok vodného diela Palcmanská Maša. Zdroj: Peter KUBÍNYI