Staré múzeum: Bolo prvým múzeom v Prešove.

11/12 Staré múzeum: Bolo prvým múzeom v Prešove. Zdroj: Židovské múzeum Praha