Najväčšie šesťnohé robotické zariadenie na svete zostrojil Matt Denton.

11/16 Najväčšie šesťnohé robotické zariadenie na svete zostrojil Matt Denton. Zdroj: Guinessová kniha rekordov