Rekordérka Bibi. Mačka dokáže pomerne ladne udržať najvyššiu vežičku z kociek. Samozrejme, tento rekord drží v členstve zvieracej ríše.
Zdieľať fotku

2/16 Rekordérka Bibi. Mačka dokáže pomerne ladne udržať najvyššiu vežičku z kociek. Samozrejme, tento rekord drží v členstve zvieracej ríše. Zdroj: Guinessová kniha rekordov