Ash Randallovi sa podarilo udržať futbalovú loptu na podrážkach topánok, kým ležal na jazdiacom aute.
Zdieľať fotku

3/16 Ash Randallovi sa podarilo udržať futbalovú loptu na podrážkach topánok, kým ležal na jazdiacom aute. Zdroj: Guinessová kniha rekordov