Excentrickosť mu nechýba. Rolf Buchholz má telo upravené 500 tetovaniami a pírsingami. Nebráni sa ďalším úpravám.
Zdieľať fotku

7/16 Excentrickosť mu nechýba. Rolf Buchholz má telo upravené 500 tetovaniami a pírsingami. Nebráni sa ďalším úpravám. Zdroj: Guinessová kniha rekordov