Rekord za najdlhší parkourový skok saltom drží mladý Ryan Luney.

8/16 Rekord za najdlhší parkourový skok saltom drží mladý Ryan Luney. Zdroj: Guinessová kniha rekordov