Možno ryža alebo kukuričná pasta.

15/34 Možno ryža alebo kukuričná pasta. Zdroj: Internet