Obed z domu – chlieb, ovocie, orechy, kefír.

34/34 Obed z domu – chlieb, ovocie, orechy, kefír. Zdroj: Internet