Výnimočný zážitok: K obydliu nevedú nijaké schody, stavba strom vôbec nepoškodila.

4/15 Výnimočný zážitok: K obydliu nevedú nijaké schody, stavba strom vôbec nepoškodila. Zdroj: IGOR BOHÁČ