Vartovka v Krupine: Jej hlavnou úlohou bolo informovať o blížiacom sa nebezpečenstve, napríklad o blížiacich sa Turkov, povstaleckých či cisárskych vojskách.

10/33 Vartovka v Krupine: Jej hlavnou úlohou bolo informovať o blížiacom sa nebezpečenstve, napríklad o blížiacich sa Turkov, povstaleckých či cisárskych vojskách. Zdroj: Katarína Oravská