Turistický rozhľadňa na vrchu  Marhát: Zo 17 metrov vysokej rozhľadne nad obcou Nitrianska Blatnica v okrese Topoľčany vidno do troch samosprávnych krajov – Nitrianskeho, Trnavského a Bratislavského. Každoročne sa tu koná tradičný Silvestrovský výstup, ktorého sa zúčastňujú stovky ľudí. Foto z 31. decembra 2016.

2/33 Turistický rozhľadňa na vrchu Marhát: Zo 17 metrov vysokej rozhľadne nad obcou Nitrianska Blatnica v okrese Topoľčany vidno do troch samosprávnych krajov – Nitrianskeho, Trnavského a Bratislavského. Každoročne sa tu koná tradičný Silvestrovský výstup, ktorého sa zúčastňujú stovky ľudí. Foto z 31. decembra 2016.